คะแนนของคุณ
คะแนน
Gate of God คะแนนเฉลี่ย 4/5 จาก 3 คน
อันดับ
8, เข้าอ่าน 520 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
神门 Gate of God
หมวด