คะแนนของคุณ
คะแนน
โทษที ! พี่มากับระบบ X100 คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 7 คน
อันดับ
7, เข้าอ่าน 2.6K ครั้งต่อเดือน