คะแนนของคุณ
คะแนน
เทพเจ้าล่าสังหาร คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 3 คน
อันดับ
2, เข้าอ่าน 3.6K ครั้งต่อเดือน
หมวด