คะแนนของคุณ
คะแนน
หัตถ์เทวะธิดาพญายม : ชายายอดรักทรราชไร้ใจ คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
51, เข้าอ่าน 534 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
医毒双绝:冥王的天才宠妃 The King of Hell’s Genius Pampered Wife
หมวด
Tag(s)